Om oss

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS

Du finner oss i Kirkegata 3B i Ålesund sentrum.

Om oss

Firmainformasjon

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS ble etablert i mai 1987 og er beliggende i Ålesund.

Kontoret yter arkitektfaglig rådgivning innenfor idèutvikling/ skissering og prosjektering av alle typer bygg samt planlegging på alle skalatrinn. Det er kontorets ambisjon å yte en engasjert og personlig rådgivning i tett dialog med byggherrer og samarbeidspartnere. I arkitektkontorets daglige virke legges det stor vekt på å arbeide strukturert og målrettet slik at prosjektene sikres et høyt arkitektonisk nivå innenfor de gitte økonomiske rammer.

Gjennom helhetstenkning integrerer vi alle arkitekturens aspekter - estetiske og bæredyktige, funksjonelle og økonomiske - slik at de uttrykkes i et helhetlig arkitektonisk konsept. Miljømessige hensyn og integrasjon av energiriktige løsninger er en forutsetning for våre løsninger. Vi har et sterkt fokus på nyskapende og gjennomtenkt design samt det tette samspill mellom bygninger og deres omgivelser.

Vi prosjekterer alt innen:

 • Regulering og planutvikling                                                         
 • Boliger og fritidseiendom
 • Hotell, overnatting, kurs og konferanse
 • Kontor- og forretningsbygg
 • Flerfunksjonsbygg 
 • Undervisning/opplæring, skole og forskning
 • Helseinstitusjoner og omsorgsboliger
 • Galleri, kunst-, kultur og idrettsbygg
 • Industri, lager og prosessanlegg
 • Rehabilitering og antikvarisk restaurering
 • Infrastruktur

Vi holder til i Kirkegata 3B i sentrum av Ålesund. Vi er til daglig 4 ansatte og et par "freelancere" som trer inn ved behov. Vi benytter i hovedsak Autodesk Revit (BIM-program) og AutoCad Architecture byggtegning, og WinMap Pro til reguleringsarbeid. WinMap Pro  støtter myndighetenes krav til leveranser av digitale planer i blant annet SOSI-format.